پایان نامه های رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی بر میزان خلاقیت

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 73 صفحه

مقدمه:

افراد معلول جسمی - حرکتی دارای ویژگی‌های شخصیتی معینی هستند که می‌توانیم تأثیر آن را بر فعالیت‌های روانی آنها از جمله خلاقیت این افراد، مورد بررسی قرار دهیم. معلوم شده است که معلولیت غالباً در خودپنداری افراد اثرات خاصی بر جای می‌گذارد. مثلاً وقتی می‌گوییم خانواده، والدین، دوستان و افراد دیگر در نظر و ادراکی که فرد از خود دارد موثر است (وابستگی به دیگران، دلسوزی و ترحم نابه‌جای افراد و نظرهای آن بر خودپنداری افراد تأثیر دارد و در افراد معلول امکان بوجود آمدن این شرایط بیشتر است).

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقی

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری

تعریف خلاقیت

عوامل موثر بر خلاقیت

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی

دیدگاه روانکاوی از خلاقیت

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت

مازلو و نظریه خود

چگونگی شکل‌گیری خود

رشد خودپنداری در نوجوانی

خودشکوفایی و خلاقیت

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان

مروری بر دنیای معلولین

علل معلولیت‌ها

انواع معلولیت

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حرکتی

معلولیت جسمی- حرکتی و خودپنداری

مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حرکتی

توان بخشی معلولین جسمی- حرکتی

فصل سوم: روش تحقیق

موضوع تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه‌گیری

روش تحقیق

ابزار تحقیق

آزمون خلاقیت تورنس

نمره‌گذاری پرسشنامه

آزمون خودپذیری

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری

روشهای آماری

نحوه اجرای آزمون

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

محدودیت‌های تحقیق

فهرست منابع

بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی بر میزان خلاقیت
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت با رضایت زناشویی در زنان متاهل

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 40 صفحه

خلاصه پژوهش

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف و پژوهش

فرضیه پژوهشی

تعریف متغیرهای پژوهش

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری

تیپ شناسی شخصیت و نظریه صفات

ابعاد شخصیت از دید آیزنک

تیپ های روان شناختی یونگ

نوروفیزیولوژی برون گرایی و درون گرایی

نظریه دانشمندان درباره ازدواج

فروید

آدلر

اریک اریکسون

یونگ

تاریخچه تیپ های شخصیتی در رضایت زناشویی

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

موضوع پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری

اعتبار و روایی آزمون ها

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

پرسشنامه

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت با رضایت زناشویی در زنان متاهل
خرید و دانلود | 39,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی بر میزان بهره هوشی کودکان سالم و معلول

دسته بندی : روش تحقیق 1

تعداد صفحات : 30 صفحه

پیشگفتار

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

متغیرها و تعاریف عملیاتی

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاریخچه

فلج مغزی

علل فلج های مغزی

علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی

عدم هماهنگی حرکتی

ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی و معلولیت های حرکتی

تاریخچه مربوط به مطالعات هوش

نظریه هوش کلی و نظریه چند عاملی

تعریف هوش

تعریف تربیتی هوش

تعریف تحلیلی هوش

تعریف کاربردی هوش

طبقات هوش

ویژگی های عمومی هوش

عوامل موثر هوش

تأثیرات محیطی در هوش

تفاوت های جنسیتی در عملکرد هوش

هوش از دیدگاه رشد

انواع هوش از دیدگاه کتل

انواع هوش از دیدگاه ثراندیک

انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن

انواع هوش از دیدگاه ترستون

انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ

انواه هوش از دیدگاه گاردنر

رهیافت روان سنجی

هوش آزمایی

مقیاس های هوش وکسلر

ارزیابی و نتیجه گیری

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری تحقیق

روش جمع آوری اطلاعات

روشهای آماری

بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

محدودیت ها

فهرست منابع

بررسی تاثیر معلولیت جسمی و حرکتی بر میزان بهره هوشی کودکان سالم و معلول
خرید و دانلود | 35,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 60 صفحه

چکیده تحقیق

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیات تحقیق

روش تحقیق

جامعه پژوهش و حجم نمونه

تعریف واژهها و اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مبانی نظری

تعریف افسردگی

علایم افسردگی

دیدگاهها و مکاتب مرتبط با افسردگی

پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

روش آماری

متغیرهای تحقیق

جامعه تحقیق

حجم نمونه

ویژگیهای نمونه

ابزار سنجش

اعتبار و روایی ابزار سنجش

روش جمعآوری اطلاعات

ابزار اندازهگیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات

آزمون فرضیه

جداول آماری

فصل پنجم:بررسی و نتیجهگیری

نتیجهگیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

محدودیتهای تحقیق

میزان همبستگی بین یافتههای تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
خرید و دانلود | 49,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 85 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

بیان مساله

موضوع تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف مفاهیم و واژه ها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

تعریف عملیاتی اضطراب

تعریف عملیاتی افسردگی

تاریخچه اضطراب

تاریخچه افسرد گی

تعاریف ونظریه های اضطراب

تعاریف ونظریه های افسردگی

افسردگی از دیدگاه روان پویایی

افسردگی از دیدگاه رفتار گرایان

افسردگی ا زدیدگاه شناختی

افسردگی از دیدگاه اجتماعی

نظریه ملانی کلاین

نظریه کامرون

نظریه ادوارد بیبرنیک

نظریه الکساندر لوئی

انواع اضطراب

اضطراب موقعیتی

اضطراب خصیصه ای

انواع افسردگی

افسردگی در نوجوانی

افسردگی پنهان

افسردگی اتکائی

افسردگی رجعتی

افسردگی پس از زایمان

افسردگی نوروتیک

افسردگی عضوی

افسردگی علاقی

افسردگی ناشی از موفقیت

افسردگی ناشی از مصرف دارو

افسردگی در نتیجه پیری

افسردگی فصلی

افسردگی در دانشجویان

ملاکهای تشخیص اضطراب DSMIV

ملاکها ی تشخیص اختلال اضطراب منتشر

ملاکهای تشخیص دوره افسردگی عمده DSMIV

درمان اضطراب

درمان دارویی اضطراب

داروهای بولکه کننده بتا – آدرنرژیک

مهارکننده های مونو آمین اکسید از

روشهای خود میزانی کاهش اضطراب

انواع درمانهای اختلالات افسردگی

درمان دارویی افسردگی بر اساس نظریه زیست شناسی

الکتروشوک درمانی

درمان افسردگی براساس نظریه روان پویائی

درمان افسردگی براساس نظریه یاد گیری

انواع درمانهای افسردگی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

آزمودنیها

نمونه وروش نمونه گیری

ابزار تحقیق

تحول هشیاری نسبت به خود O3

نیروی من

گرایش پارانویایی L

گرایش به گنهکاری O

تنش ارگی O4

خصوصیتهای آزمون افسردگی «بک»

معیارها ومیزانهای عددی آزمون افسردگی

روش نمره گذاری

فصل چهارم: نتایج

تجزیه وتحلیل داده ها

آزمون فرضیه

فرمول محاسبه واریانس

فرمول محاسبه t استودنت

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه مراحل تحقیق

محدودیت ها

پیشنهادات

پرسشنامه آزمون

آزمون افسردگی بک

منابع

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه رابطه افسردگی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 53 صفحه

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

بیان مسئله

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

افسردگی

ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تب قطبی

نشانه های بد جانی

نشانه های شناختی

نشانه های انگیزشی

نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

ابزار تحقیق

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره

طرح آزمایشی

متغیر مستقل

متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

بررسی و مقایسه رابطه افسردگی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
خرید و دانلود | 47,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 73 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سؤال مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

تعریف: اختلال شخصیت ضد اجتماعی

شیوع سابقه ی تاریخی و اختلال اراده

ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی

بی هدف بودن رفتار ضد اجتماعی بر انگیخته شده

فقدان وجدان و احساس مسؤولیت نسبت به دیگران

فقر هیجانی

علل رفتار ضد اجتماعی

زمینه ی خانوادگی و اجتماعی

نارسائیهای یادگیری

رابطه ی وراثت و شخصیت ضد اجتماعی

بررسی دو قلوها

بررسیهای فرزند خواندگی

بدعملکردهای فیزیولوژیائی

مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضد اجتماعی

خلاصه ای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال سلوکی

نمونه هایی از اختلال سلوکی

نوجوان آشفته

10- 2- جویندگان احساس

اضطراب در افراد ضد اجتماعی

نظریه های شخصیتی

شخص شناسی

نیروی تحرکی شخصیت از نظر ماری

تأثیر عوامل برونی

رشد شخصیت از نظر ماری

تاثیر اجتماع در رشد شخصیت

وسائل بررسی شخصیت.

نظریه نیازمندی و آرمان شخصیت اریک فرام

انسان، حیوان ناطق

نقش اجتماع در تشکیل شخصیت

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه ی مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

روش تحقیق

فصل چهارم: نتایج آماری

روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

بحث و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه شخصیت مینه سوتا

پرسشنامه افسردگی بک

بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان
خرید و دانلود | 57,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و قشر غنی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 65 صفحه

چکیده

فصل اول مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف اصطلاحات مهم

فصل دوم پیشینه پژوهش

مقدمه

رابطه فقر با مشکلات روانی – اجتماعی

رابطه فقر با اختلالات روانی بویژه افسردگی

فصل سوم روش پژوهش

طرح کلی و روش اجرای پژوهش

جامعه آماری جمعیت نمونه و روش نمونه برداری

روش جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری

مقیاس افسردگی بک

معرفی آزمون

پرسشنامه محقق ساخته

روش اجرای پرسشنامه

روش نمره گذاری

اعتبار تست افسردگی بک

روایی مقیاس افسردگی بک در ایران

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم یافته های پژوهش

یافته های پژوهش

آزمون فرضیه پژوهش

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای پژوهش

منابع

پیوست

بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دختران نوجوان و قشر غنی
خرید و دانلود | 53,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 100 صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

علائم اضطراب

الف اضطراب

1- تعریف اضطراب

3-1- علایم جسمانی

3-2- علایم روانی

4-2- اضطراب بیمارگونه

4- انواع اضطراب

5- نقش اضطراب

6- ترس و اضطراب

7- رابطه اضطراب با جنس

الف)پیشینه نظری

تاریخچه

الف)رویکردهای نظری به اضطراب

نظریه های بیولوژیکی اضطراب

نظریه های روانکاوانه اضطراب

نظریه نو فرویدی

نظریه های رفتاری اضطراب

نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی

نظریه های شناختی اضطراب

تعاریف ارائه شده از اضطراب

فیزیولوژی اضطراب

سبب شناسی اضطراب

دیدگاههای نظری درباره اضطراب

دیدگاه روان تحلیلگری

دیدگاه رفتارگرایی

دیدگاه وجودی

دیدگاه زیست شناختی

آشنایی با اضطراب

اضطراب طبیعی

تفکیک ترس از اظطراب

تظاهرات محیطی اضطراب

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب

فرضیه ی روانکاری

فرضیه های رفتاری

فرضیه های وجودی

فضیه های زیست شناسی

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف

دیدگاه فروید

دیدگاه آدلر

دیدگاه مراجع محوری راجرز

دیدگاه گشتالت

بیان غیر کلامی اضطراب

اختلالات اضطرابی

تعریف

انواع اختلالات اضطرابی

درمان اختلالات اضطرابی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه تحلیل روانی

دیدگاه یادگیری

دیدگاه شناختی

دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی

سابقه تاریخی افسردگی

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف

مکتب تحلیل گری روانی

مکتب زیست شناختی و عوامل زیستی افسردگی

مکتب رفتار گرایی

علامتهای این مکتب بعنوان افسردگی عبارتند از

سبب شناسی افسردگی

پیشینه تحقیق

تاریخچه موسیقی

فصل سوم: روش تحقیق

روش اجرای پژوهش

تست اضطراب کتل

ابزار اندازه گیری

دستور اجرای تست

تست افسردگی بک

دستور اجرای تست

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک

جدول تخمین میزان افسردگی

جدول هنجارگرایی ایرانی مقیاس افسردگی «بک»

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

پرسشنامه تست اضطراب کتل

پرسشنامه تست افسردگی بک

بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 59 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سوال مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی

تعریف افسردگی

شکل گیری افسردگی در جریان تحول

افسردگی های دوره اول کودکی

نکات کلی

افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی

افسردگی اتکایی

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس

افسردگیهای زود رس دیگر

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی

نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار

نشانه های دفاعی علیه افسردگی

رفتارهای معادل افسردگی

افسردگیهای نوجوانی

واکنش اضطرابی افسرده وار

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی

افسردگی مالیخولیایی

معادلهای افسرده وار

فراوانی افسردگی در خلال تحول

طبقه بندی اختلالهای خلقی

گستره اول افسردگیهای یک قطبی

گستره افسردگی مهاد

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی)

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

مقدمه فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع و ماخذ

ضمائم پرسشنامه افسردگی بک

مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار
خرید و دانلود | 49,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...