پایان نامه های رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کارآموزی حسابداری سازمان آموزش و پرورش

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 3
تعداد صفحات : 95 صفحه

مقدمه

فصل اول: نظام آموزشي ايران

آموزش و پرورش ايران

سياستهاي آموزشي

ساختارنظام آموزشي

آموزش پيش دبستاني

برنامه هاي آموزشي

برنامه ريزي و مديريت آموزشي

اهداف آموزشي

استراتژي هاي آموزشي

آموزش ابتدايي

مقطع آموزش راهنمايي

مقطع تکميلي متوسطه

مقطع آموزش پيش دانشگاهي

نظام آموزش عالي

ارکان نظام آموزش عالي

مراکز دولتي

مراکز غيردولتي

دانشگاه آزاد اسلامي

مؤسسات آموزش عالي غيردولتي (غيرانتفاعي)

آموزش از راه دور

گزينش دانشجو

فصل دوم: سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

سازمان اداري آموزش و پرورش ايران «تحول مختصر تاريخي»

اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش

تشکيلات وزارت آموزش و پرورش

سازمانهاي وابسته به وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزي

سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس

سازمان انجمن اوليا و مربيان جمهوري اسلامي ايران

نهضت سواد آموزي

کانون پرورش فکري و کودکان و نوجوانان

سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان

سازمان آموزش و پرورش استثنايي

معاونان وزير و دفاتر ادارات کل زير نظر

معاون آموزشي

معاون پرورشي و تربيت بدني

معاونت برنامه ريزي و تأمين نيروي انساني

معاونت اداري و مالي

معاونت حقوقي و مجلس و املاک

معاونت مشارکتهاي مردمي، شاهد و ايثارگر

سازمان آموزشي آموزش و پرورش ايران و مباني قانوني آن

شوراي عالي آموزش و پرورش و قوانين آن

سير تاريخي شوراي عالي معارف

شوراي عالي فرهنگ

شوراي عالي آموزش و پرورش

قانون جديد شوراي عالي آموزش و پرورش

وظايف مهم شوراي عالي آموزش و پرورش

برخي از ويژگيهاي مهم شورا

کلياتي دربارة قوانين و مقررات آموزشي

اهميت و ضرورت توجه به قوانين و مقررات آموزشي

منابع قوانين و مقررات آموزشي

حقوق انساني

قرار دادهاي بين المللي

قانون اساسي

قوانين عادي

تصويبنامه

اساسنامه

آيين نامه

بخشنامه

دستورهاي فردي

مفهوم قانون و انواع آن

آموزش و پرورش در قانونهاي اساسي ايران

قانون اساسي مشروطيت

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نارسايي هاي قوانين آموزش و پرورش

فصل سوم: حسابداري آموزش و پرورش

تعريف حسابداري دولتي

مشخصات يک موسسه دولتي

مقايسه حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

موارد افتراق

کاربرد حسابداري دولتي

استفاده کنندگان حسابداري دولتي

اصول حسابداري دولتي

خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي

لزوم اعمال کنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يک از حسابهاي مستقل

شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي

لزوم تمرکز وظايف و مسئوليتهاي مالي

وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي

حسابداري آموزش و پرورش

اداره حسابداري

پرداخت حقوق و دستمزد

هزينه

رسيدگي

گروه بودجه و تشکيلات

سيستم اطلاعاتي مالي

اجزاي سيستم مالي

نيروي انساني

رئيس حسابداري

حسابدار

کمک حسابدار

مدير انبار

فرم

مباني حسابداري

ثبت درآمد و هزينه در دفاتر حسابداري

مبناي نقدي

اشناسايي و ثبت درآمدها

شناسايي و ثبت هزينه ها

مبناي نيمه تعهدي

مبناي تعهدي تعديل شده

مبناي نقدي تعديل شده

بودجه بندي

کنترل بودجه

مفهوم کارايي و اثر بخشي در بودجه

نقطه سر به سر

بهاي تمام شده

روشهاي طبقه بندي هزينه ها

مراکز هزينه

بودجه

درآمدهاي ملي

تشکيلات

تامين در آمد

فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه گيري و پيشنهادات

منابع و مآخذ

کارآموزی حسابداری سازمان آموزش و پرورش
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری شرکت برق

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 100 صفحه

مقدمه

فصل اول: تعاريف و اصطلاحات

هدف تهيه گزارش

استفاده کنندگان از اين گزارش

محاسن

معايب

تعاريف و اصطلاحات

فصل دوم: حسابداری دولتي

تعريف حسابداري دولتي

تفاوتهاي سيستم حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني

تعريف مبناي حسابداري

انواع مباني حسابداري

مبناي حسابداري مورد استفاده در سيستم حسابداري دولتي ايران

سازمان مالي دستگاههاي دولتي

مقاصد و اهداف سازمان مالي دستگاههاي دولتي

کنترل و ارزيابي برنامه هاي مصوب

کنترلهاي مالي در سازمانهاي دولتي

خصوصيات سيستم کنترلهاي مالي

اصول و موازين حسابداري

اصول و موازين مخصوص حسابداري دولتي

حسابداري بودجه اي

تقدم روش حسابداري تعهدي در ثبت اقلام هزينه

تامين اعتبار و ايجاد تعهد

نبودن حسابداري سود و زيان

نبودن حسابهاي سرمايه

تقدم مقررات و قوانين

اصل تفکيک اقلام ثابت

طبقه بندي حسابهاي موسسات دولتي

طبقه بندي حسابهاي ترازنامه سازمانهاي دولتي

حسابداري بودجه اي

حسابهاي سرمايه اي

دارائي جاري

دارائي - بغير از دارائي ثابت

ماليات دريافتني - جاري و معوق

بدهيهاي ساير حسابهاي دولتي

بدهيهاي ساير سازمانهاي دولتي

سرمايه گذاريها

دارائي ثابت

روشهاي مهم تحصيل دارايي ثابت

اعياني غير از ساختمان

ساير اقلام بدهکار

پيش بيني درآمد

ذخيره پيش بيني شده براي استهلاک اوراق قرضه

اوراق قرضه مجاز (صادر نشده)

بدهيهاي جاري

بدهيها - بغير از بدهيهاي طويل المدت

اسناد هزينه پرداختني

ساير اسناد پرداختني

طلب پيمانکاران

بدهي به ساير سازمانهاي دولتي

وجوه پرداختني بابت حقوق بازنشستگان

حقوق پرداختني

بهره پرداختني

موجودي حسابهاي وجوه اماني

مازاد

درآمد

هزينه

طبقه بندي بر حسب رشته هاي فعاليت

طبقه بندي بر حسب ماهيت مخارج

طبقه بندي بر حسب مواد هزينه

طبقه بندي بر حسب نوع برنامه ها، واحدهاي سازماني، ماهيت و مواد هزينه

طبقه بندي هزينه ها در سازمانهاي دولتي

شماره گذاري حسابها در موسسات دولتي

سيستم اطلاعاتي مالي

اجزاي سيستم مالي

نيروي انساني

رئيس حسابداري

حسابدار

کمک حسابدار

مدير انبار

فرم

ويژگيهاي انواع فرمهاي مورد استفاده

انواع فرمها

فرم رسيد صندوق

فرم ورود کالا به انبار

سند حسابداري

کدگذاري حسابها

دستورالعمل آماده سازي اطلاعات مالي براي استقرار سيستم حسابداري

مراحل ثبت اسناد هزينه در اداره برق شهرستان مشهد

فصل سوم: اهداف کلي اداره حسابداري درآمد و مشترکين

مقدمه

نقش نظارتي از طريق برقراري سيستمهاي کنترل داخلي

ايجاد هماهنگي و انسجام در عمليات

هزينه هاي افزايش قدرت

تجاوز از قدرت قراردادي

شرح وظايف و چارتهاي سازماني موجود در دايره حسابداري در آمد و مشترکين

هزينه هاي متفرقه

شرح وظائف پست هاي سازماني اداره حسابداري درآمد و مشترکين

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

عنوان پست سازماني

فصل چهارم: مطالعات مقدماتي طرح

فرآيند عمليات اداري و مالي اداره خدمات مشترکين برق

اعلام هزينه و محاسبه هزينه هاي برقراري انشعاب برق

تبديل نام مشترک

تفکيک و تقليل آمپراژ

اصلاح سرويس کنتور و ساير لوازم اندازه گيري

تغيير مکان داخلي کنتور

لغو سابقه صاحب امتياز کنتور

طرق مختلف واگذاري انشعاب برق از شبکه

شرايط

شماره شناسائي مشترک

دوره مالي در سسيتم حسابداري متحدالشکل شرکتهاي برق

مبناي حسابداري شرکت توزيع نيروي برق

نحوه کدينگ حسابها و کاربرد هر يک از حسابها در سيستم حسابداري متحدالشکل:

شماره دستور کار استفاده از کدهاي مربوطه

کد شرح رديف هاي اسناد حسابداري درآمد و مشترکين

مثال تشريحي

فصل پنجم: خلاصه يافته

برخي مشکلات و تنگناهاي موجود

منابع و مآخذ

کارآموزی حسابداری شرکت برق
خرید و دانلود | 8,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری شرکت پیشرو خراسان

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 30 صفحه

مقدمه

موقعيت رشته کارآموزي در واحد صنعتي

معرفي شرکت

نمودار سازماني

امور اداري

امور کارگري

انواع حقوق پرداختي

انواع سيستم هاي پرداخت حقوق در کنترل

توضيح کالا در مورد سيستم حقوق مورد نظر در پروژه

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداري حقوق و دستمزد

نحوه سيستم هزينه هاي حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزينه هاي حقوق و دستمزد

مزاياي حقوق و دستمزد

اسنادعملياتي

فرمهاي موجود در بخش توليد

فرمهاي موجود در انبار

کنترلها با توجه به سيستم کامپيوتري شرکت

بايگاني برنامه ها و پرونده ها

شرح عمليات مربوط به وجه نقد دراين شرکت

کنترلهاي سيستم نرم افزاري

تفکيک وظايف

تفکيک وظايف کارکنان شرکت

پرسشنامه کنترلهاي داخلي

پرسشنامه کنترلهاي داخلي

چرخه فروش و دريافتهاي نقدي

نمودگر سيستم کنترل داخلي

شرکت پيشرو خراسان

نمودگر سيستم وجوه نقد

مشخصات مکان لازم براي نگهداري کالا

فرم دريافت و پرداخت نقدي، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداري

سند حسابداري

فرم تنخواه گردان

طرح سرفصل هاي حسابداري مورد نياز واحد اقتصادي

کارآموزی حسابداری شرکت پیشرو خراسان
خرید و دانلود | 3,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی بیمه توسعه

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 10 صفحه

مقدمه

فصل اول: کليات

تاريخچه و سوابق فعاليت

بيمه توسعه در يک نگاه

مروري بر عملکرد بيمه توسعه در سالي که گذشت

فصل دوم: انواع بيمه توسعه

بيـمه هاي اتومـبيل

بيمه حوادث سرنشين

بيمه هاي آتـش سـوزي

مسکوني

صنعتي و تجاري

غير صنعتي

ريسکهاي خاص

بيمه آتش سوزي از نظر شرايط

بيمه عمر و پس انداز

بيـمه هاي مسئـوليت

بيمه هاي باربـري

بيـمه هاي اشـخاص

بيمه حوادث

بيمه نامه حوادث انفرادي

طبقه بندي مشاغل

قرارداد بيمه حوادث گروهي

استثنائات

بيمه عمر و پس انداز

پوشش هاي بيمه درمان گروهي

فصل سوم: کاريابي

مراکز کاريابي غيردولتي داخلي و خارجي

کارواجدشرايط

شرايط اعطاي مجوزکاريابي غيردولتي

تعريف کاريابي و انتقال

ضوابط کاريابي کارکنان متقاضي انتقال

بيمه بيکاري

مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده برقراري مقرريبيمه بيکاري

شرايط دريافت مقرري بيمه بيکاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري

ميزان مقرري بيمه بيکاري چگونه محاسبه ميشود

مقرري بيمه بيکاري بيمه شده قطع مي شود وقتي

قانون بيمه بيکاري

آئين نامه اجرائي قانون بيمه بيکاري

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري

منابع

 کارآموزی بیمه توسعه
خرید و دانلود | 7,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بانک تجارت

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 20 صفحه

مقدمه

بانک چيست؟

وظايف عمده پول

حسابهاي قرض الحسنه

حسابهاي قرض الحسنه پس انداز

حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

خدمات خاص بانک

ضمانتنامه

تسهيلات اعطايي بانک

وظايف بانکها

اتاق پاياپاي

سپرده هاي پس انداز

انواع حسابهاي که يک فرد مي تواند افتتاح کند عبارتند از

تخصيص منابع

عابر بانک atm

دارائيها

بدهيها

کارآموزی حسابداری بانک تجارت
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد)

زهرا حسینی 1393/09/15 دسته بندی : گزارش کارآموزی 2
تعداد صفحات : 44 صفحه

مقدمه

موضوع کارآموزي

مکان کارآموزي

مطالعات و تحقيقات در مکان کارآموزي

سياستهاي آموزشي

ساختارنظام آموزشي

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش ناحيه

کارفرما

کارگاه

قرارداد کار

تعليق قرارداد

جبران خسارت و پرداخت مزايا پايان کار

جرائم و مجازاتها

مستمري بازنشستگاه و تعيين سن بازنشستگي

شرايط بازنشستگي بيمه شدگان تامين اجتماعي

غرامت دستمزد ايام بيماري

شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري

کمک هزينه باردار و مرخصي زايمان

مقرري بيکاري

مدت پرداخت مقرري بيمه بيکاري

کمک هزينه ازدواج

شرايط پرداخت کمک هزينه ازدواج

حسابداري حقوق و دستمزد

تعريف حقوق و دستمزد

حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر

مزد يا حقوق چيست ؟

مدت کار و مدت اضافه کاري چيست ؟

نوبت کاري

شب کاري

حق اولاد

حق خواربار و مسکن

ماموريت

اياب و ذهاب و کمکهاي غيرنقدي

تعطيلات و مرخصي ها

عيدي و پاداش پايان سال

کسور قانوني چيست ؟

ماليات

حق بيمه هاي اجتماعي

دفترچه بيمه

مستمري بازنشستگان

انواع بيمه

اجرائيات

جريمه دير کرد کسور قانوني

کسور توافقي چيست ؟

نحوه پرداخت حقوق و دستمزد

قسمت کارگزيني

قسمت زمان سنجي

قسمت ثبت اوقات کار

قسمت برنامه ريزي

ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود ؟

روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و کل

مرخصي استعلاجي چيست ؟

نحوه پرداخت پاداش

اوقات تلف شده

نحوه پرداخت سنوات خدمت

طريقه ثبت ليست حقوق و دستمزد

سيستم حقوق و دستمزد آموزش و پرورش

سنوات

مرخصي استحقاقي

اضافه کاري

نوبت کاري

عيدي و پاداش

حق شورا

نحوه جمع آوري اطلاعات کارکرد ماهانه توسط چه کساني است

شيوه هاي مختلف پرداخت حقوق و معايب و مزيتهاي هر کدام

نتيجه گيري و پيشنهادات

کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد)
خرید و دانلود | 4,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 40 صفحه

محل و موقعيت کارآموزي

کار سازمان آب

کار شرکت آب و فاضلاب

چارت تشکيلاتي شرکت

دفتر منابع و بهره وري کار آن

دفتر برنامه و بودجه

دفتر خدمات مديريت و انفورماتيک

دفتر مديريت کيفيت

دفتر اجرايي آب و فاضلاب

دفتر فني و خدمات مهندسي

معاونت بهره برداري

معاونت برنامه ريزي

منابع انساني

معاونت مالي و پشتيباني

کارگزيني

امور عمومي

حراست

روابط عمومي و رئيس

دفترمشترکين

قسمت مالي پشتيباني

افرادي که بخش فاضلاب با آنها ارتباط دارد

دفتر فني و خدمات مهندسي

سيستم اطلاعات حسابداري سازمان آب و فاضلاب استان خراسان

نياز کاربران به سيستم هاي اطلاعاتي

سيستم هاي اطلاعاتي معاونت مالي و پشتيباني

چرخه سيستم هاي مالي در آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

چرخه سيستم حسابداري انبار

چرخه سيستم حسابداري کل

نسبت هاي مالي سه سال

سال 1383-1384-1385

نسبت نقدينگي

نسبت اهرمي

نسبت فعاليت

معايب سيستم نرم افزاري سازمان

مزاياي سيستم نرم افزاري مالي سازمان

امکانات نرم افزار حسابداري پايا

توليد (قيمت تمام شده)

گزارشات

سيستم اموال، ماشين آلات و تجهيزات

چک و بانک

سيستم انبارداري

سيستم حسابداري

منابع

کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب
خرید و دانلود | 4,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 27 صفحه

فصل اول: آشنايي کلي با مکان کارآموزي

تاريخچه

فصل دوم ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته عملي کارآموز

بخش مورد تحقيق

وظايف کلي

فصل سوم آزمون آموخته ها، نتايج و پيشنهادات

آموخته ها

عمليات اصلي

بازبيني

گزارشات

اطلاعات پايه

سرپرستي سيستم

مبنا و نحوه تهيه صورتهاي مالي

مبناي تهيه صورتهاي مالي

نحوه ارائه صورتهاي مالي

خلاصه اهم رويه هاي حسابداري

تسعير ارز

مطالبات سررسيد گذشته و معوق

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

سپرده قانوني

دارائيهاي ثابت و استهلاک آنها

موجودي انبار

مشارکت

روش شناسايي درآمد

درآمد بانک از فعاليتهاي مشاع

سود و وجه التزام دريافتي

سود دريافتي تسهيلات

ساير درآمدها

کارمزد دريافتي

ساير درآمدها

هزينه ها

کارمزد پرداختي

هزينه هاي پرسنلي

هزينه هاي اداري و عمومي

ساير هزينه ها

محدوديت ها و پيشنهادات

گزارش کارآموزی حسابداری بانک صادرات
خرید و دانلود | 2,700 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بیمه ایران

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 1
تعداد صفحات : 20 صفحه

مکان و موقعيت کارآموزيي

رشته هاي فعاليت شرکت خدماتي پوشش بيمه ايران

شرح فعاليت هاي کارآموزي

شرح حساب هاي کل و معين

حساب بيمه گزاران باربري

مقررات و نحوه محاسبه ذخاير فني شرکت هاي بيمه

حسابداري شعب شرکت هاي بيمه

حسابداري کل (تمرکز حساب ها)

صورت هاي مالي شرکتهاي بيمه

صورتحساب سود و زيان

يادداشت هاي ضميمه صورتحساب سود و زيان

نتيجه گيري و آموخته ها

کارآموزی حسابداری بیمه ایران
خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

کارآموزی حسابداری بیمه خدمات درمانی

زهرا حسینی 1394/06/14 دسته بندی : گزارش کارآموزی 0
تعداد صفحات : 74 صفحه

مقدمه

فصل اول: محل و موقعيت کارآموزي

تاريخچه سازمان

هدف از تشکيل سازمان

وظيفه دولت در قانون بيمه همگاني

وظيفه قانوني سازمان بيمه

تعاريف – کليات

چارت سازماني

فصل دوم: خدمات بيمه خدمات درماني

شرح خدمات بيمه خدمات درماني

بيمه شدگان

مدارک مورد نياز جهت صدور اوليه دفترچه و کارت

مدارک مورد نياز جهت تعويض دفترچه و کارت

مدارک لازم جهت صدور المثني دفترچه و کارت بيمه

مدارک مورد نياز جهت تمديد دفترچه و کارت

ضوابط در صندوق کارکنان دولت

بيمه روستائيان

بيمه ساير اقشار

خانواده معظم شهدا

جانبازان و آزادگان

بيمه دانشجويان

بيمه مددجويان و توانخواهان سازمان بهزيستي

روحانيون و طلاب محترم حوزه هاي علميه

بيمه زندانيان کشور و سربازان مامور در سازمان زندانها

صنوف وابسته به انجمن خانه سينما

ضوابط در صندوق کارکنان دولت

صندوق ساير اقشار

بيمه خويش فرمايان

بيمه بستري شهري

فصل سوم: حسابداري بيمه

حسابداري شرکت بيمه خدمات درماني

عنوان هاي حسا ب هاي کل

شرح حساب هاي کل و معين

حساب بيمه گزاران باربري

حساب بيمه گزاران گروهي اشخاص

حساب ساير بيمه گزاران

حساب بيمه مرکزي ايران

حساب وام بيمه گزاران عمر

حساب سرمايه گذاري و مشارکت

حساب نمايندگان

حساب بازپرداخت سود و سرمايه بيمه عمر

حساب حق برگشتي

حساب کارمد پرداختي

حساب ذخاير فني

مقررات و نحوه محاسبه ذخاير فني شرکت بيمه خدمات درماني

حسابداري شعب بيمه خدمات درماني

شعب با سيستم حسابداري متمرکز

حسابداري شعب با سيستم غير متمرکز

عناورين حساب هاي کل حسابداري شعبه در سيستم غير متمرکز

عناوين حساب هاي کل حسابداري مرکزي در سيستم غير متمرکز

حسابداري کل (تمرکز حساب ها)

صورت هاي مالي شرکتهاي بيمه

صورتحساب سود و زيان

جدول صورت سود و زیان و سود انباشته

يادداشت هاي ضميمه صورتحساب سود و زيان

يادداشت حق بيمه

يادداشت کارمزد و کارمزد منافع

يادداشت خسارت سهم بيمه گران اتکائي

يادداشت حق بيمه اتکائي

يادداشت کارمزد ، تخفيف و تمبر

يادداشت خسارت پرداختي

يادداشت ساير هزينه هاي بيمه اي

يادداشت سهم صندوق خسارتهاي بدني

يادداشت سود سپرده واگذاري اتکائي ـ سود سپرده قبولي اتکائي

يادداشت ذخائر فني در پايان دوره عملکرد ـ ذخائر فني در ابتداي دوره عملکرد

يادداشت درآمد سرمايه گذاريها

يادداشت هزينه هاي اداري و پرسنلي و ساير هزينه ها

يادداشت ساير درآمدها

يادداشت مالیات

جدول صورتحساب مالی سود

يادداشت سود انباشته در ابتداي دوره و تعديلات طي دوره

يادداشت اندوخته قانوني و اندوخته سرمايه اي

يادداشت سود قابل تخصيص و سود انباشته در پايان دوره

نتيجه گيري

منابع

کارآموزی حسابداری بیمه خدمات درمانی
خرید و دانلود | 7,400 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...