پایان نامه های رشته علوم تربیتی
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی تاثیر نقش تبلیغات بر میزان فروش کالا

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 103 صفحه

فصل: اول کلیات تحقیق

مقدمه

تبیین موضوع تحقیق

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تبلیغات شفاهی

اهمیت تبلیغات شفاهی

مدیریت تبلیغات شفاهی

تأثیر تبلیغات بر بازار فروش

جایگاه تبلیغات در بازاریابی

اجزای بازاریابی و تعیین جایگاه تبلیغات در آن

تمایز بین اهداف تبلیغات و بازاریابی

مزایای نوشتن اهداف تبلیغات

اهداف تبلیغات

ساخت تبلیغات تأثیرگذاری

تبلیغات آمیخته

اجرای آمیخته بازاریابی

ابزارهای ترویج

اهداف فعالیت های ترویجی

اهداف تبلیغات

اثر بخشی تبلیغات

ارزیابی اثربخشی تبلیغات

تأثیر روابط عمومی در بازاریابی

کارکرد تبلیغات

نیاز و اهمیت تبلیغات

تبلیغات اینترنتی

مزیت های تبلیغات اینترنتی

تبلیغات تجاری

ابزارهای تبلیغات و پیشبرد فروش

تعریف تبلیغات

تهیه و اداره یک برنامه تبلیغاتی

تصمیم درباره بودجه تبلیغات

تصمیم درباره رسانه

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

روش گردآوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روایی و پایایی تحقیق

طرح تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

نتیجه گیری

ارائه پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

منابع

پرسشنامه

بررسی تاثیر نقش تبلیغات بر میزان فروش کالا
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 93 صفحه

فصل اول: ادبیات تحقیق

مقدمه

طرح مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های تحقیق

قلمرو پژوهش

الگوی مفهومی تحقیق

تعاریف واژه هاو اصطلاحات

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق

تعریف دانش

سلسه مراتب دانش

دسته بندی دانش سازمانی

تعریف مدیریت دانش

تاریخچه پیدایش مدیریت دانش

بحران های ناشی ازدانش سازمان نیافته

مولفه های مدیریت دانش

تاثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر نوآوری

عناصر اساسی مدیریت دانش

مفاهیم نوآوری

تعریف نوآوری

انواع نوآوری

سطوح نوآوری

محیط سازمان نوآور

نوآوری پایدار در حل مسائل سازمانی

نقش مدیریت در پرورش نوآوری در سازمان

تکنیک های تقویت نوآوری در سازمان¬ها

مبانی نظری

الگوی SECI: فرآیند خلق و تبدیل دانش

الگوی فرآیند مدیریت دانش

الگوی دانش و مدیریت نوآوری

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات خارج از کشور

پیشینه تحقیقات داخلی

فصل سوم: روس تحقیق

مقدمه

هدف تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش های نمونه گیری

اﺑﺰار گردآوری

‫‪‫ روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی (اعتبار)

پایایی (اعتماد)

روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل چهارم: یافته های تحقیق

مقدمه

الف- یافته های توصیفی

آمار استنباطی

بررسی استنباطی فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث درباره فرضیه های تحقیق

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در سازمان های دولتی
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی فعالیت های بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

مدل مفهومی

تعریف و مفهوم گردشگری

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

طبقه بندی های صنعت جهانگردی

عوامل تاثیر گذار بر گسترش تقاضای گردشگری

مراحل اقدامات بازاریابی گردشگری

چرخه ی عمر گردشگری

موانع توسعه صنعت گردشگری

انواع گردشگری

سایر گونه های گردشگری

نسل های بازاریابی

عوامل موثر برآمیخته های بازاریابی گردشگری:

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزارتحلیل داده ها

پرسشنامه

روایی وپایایی ابزار سنجش

روایی یا صحت (اعتبار)

اعتبار یا پایایی (قابلیت اعتماد)

روش مورد استفاده در تحقیق

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

بخش اول

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق (نتیجه گیری)

نتیجه گیری برآمده از آمار توصیفی

نتیجه گیری برآمده از آمار استنباطی

پیشنهادات کاربردی برآمده از تحقیق

پیشنهادات آتی

منابع و ماخذ

پیوست

پیوست الف: پرسشنامه

پیوست ب: نتایج تحلیل آماری

مربوط به آمار توصیفی

بررسی فعالیت های بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 104 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

سوالات تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

تعریف حاکمیت شرکتی

مدل های رایج حاکمیت شرکتی در جهان مدل های رایجهیأت مدیره

اهمیت حاکمیت

دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی مناسب

اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار

اهمیت حاکمیت شرکتی در بانک ها

اهداف حاکمیت شرکتی

چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

تئوری نمایندگ

تئوری هزینه معاملات

تئوری ذینفعان

ویژگی های حاکمیت شرکتی در ایران

پاسخگویی

نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی

تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره

نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی

ساختار مطلوب حاکمیت شرکتی

ساختار قانونی و مقررات کارآمد

رفتار مالکانه

رفتار یکسان با سهامداران

رابطه با ذی نفعان

شفافیت و افشای اطلاعات

مسئولیت های هیئت مدیره

وضعیت سیستم حاکمیت شرکتی در ایران

عملکرد بانک

ارزیابی عملکرد

اهمیت ارزیابی عملکرد

مفهوم عملکرد بانک

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

ابزار سنجش تحقیق

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی

پایایی

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

روش تجزیه و تحلیل کمّی یا آماری

توصیف داده ها

اطلاعات جمعیت شناختی

پایایی پرسشنامه

آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف اسمیرنف

بررسی وآزمون فرضیه های تحقیق (آزمون همبستگی)

مقایسه میانگین دوجامعه آماری: تی تست مستقل

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

نتیجه گیری از فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه های فرعی فرضیه اصلی اول

نتیجه گیری از فرضیه دوم

نتیجه گیری از فرضیه سوم

پیشنهادات

محدودیت های تحقیق

پیشنهاداتی برای محققان آتی

منابع و مأخذ

پیوست ها

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکهای ایرانی
خرید و دانلود | 65,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا

دسته بندی : پایان نامه 7

تعداد صفحات : 120 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

سؤالات آغازین

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

چهارچوب نظری

مدل تحلیلی تحقیق

مدل عملیاتی تحقیق

قلمروی تحقیق

تعریف مفهوم

تعاریف عملیاتی

محدودیت های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

بخش اول: مشتری مداری

مبانی نظری پژوهش

مقدمه

آشنایی با مفاهیم اساسی بازاریابی

بازار جغرافیا

بازارچه مشترک مرزی تمرچین بانه

رفتار مصرف کنندگان

مسائل اخلاقی در روابط مبادله ی مصرف کننده

بررسی مدل مصرف کننده

آمیخته های بازاریابی

خصوصیات فردی مؤثر در رفتار مصرف کننده

فرایندهای تصمیم گیری خریدار

حقوق مصرف کننده

تعریف حقوق مصرف کننده

تعریف مشتری

تعریف لغوی مشتری

مشتری مداری و اهمیت آن

در راهبردهای مشتری مداری، بازاریابی به عنوان راهبرد بازر

مدل مشتری مداری

تشریح مدل مشتری مداری

محصول

کیفیت محصول

حق با مشتری است

کیفیت طلبی، هدفی برتر از کمیت طلبی

کیفیت در فرایند تولید، تولید می شود

قیمت

ارائه ی خدمات

اهمیت مدیریت خدمات

نیازها و انتظارات مشتری

ارائه ی خدمات پس از فروش

مدیریت شکایات مشتری

فضای مناسب داخلی

وجود همه ی کالاهای مورد نیاز مشتری در محل فروش

حداقل زمان ارائه ی خدمات

احترام گذاشتن به مشتری

ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار

فناوری اطلاعات

کارت هوشمند

تبلیغات اینترنتی

سفارشات اینترنتی

بخش دوم: فروش کالا

فروش چیست؟

تعریف فروش

فروش و سودآوری

بخش سوم: عوامل مرتبط (رابطه) مشتری مداری و فروش کالا

رضایت مشتری

مزایای رضایت مشتری

مدلهای شکلگیری رضایت مشتری

مدل کانو

مدل فورنل

مدل سروکوال

وفاداری مشتری

بخش چهارمپیشینه ی تحقیق

پیشینه ی تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار جمع آوری اطلاعات

جامعه ی آماری

روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

نتایج توصیفی

نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

پیوست

جدول مورگان

پرسشنامه

بررسی ارتباط بین مشتری مداری بر میزان فروش کالا
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان

دسته بندی : پایان نامه 3

تعداد صفحات : 120 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

گزاره های تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

هدف کلی

اهدف جزئی

تعریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف نظری متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

فرهنگ سازمانی

اهمیت فرهنگ سازمانی

خصوصیات فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

رابطه فرهنگ سازمان ها با دیگر متغیرها

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی

رابطه فرهنگ و ساختار سازمان

رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه

رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

رابطه فناوری و فرهنگ

رابطه فرهنگ و مدیریت

رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی

کارکرد فرهنگ سازمانی

زنده نگه داشتن فرهنگ:

عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی

تغییر فرهنگ سازمانی

فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار

الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی

الگوی آجیل پارسونز

الگوی اوچی

الگوی پیترز و واترمن

الگوی لیت وین و اترینگر

الگوی کرت لوین

الگوی منوچهر کیا

فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات

چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

پول الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

دولت الکترونیکی

نشر الکترونیک

پارک های فناوری

شهر اینترنتی

دهکده جهانی

شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات

توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات

راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری و سطح مشترک آن با انسان

فناوری ارتباطات

نظام های پشتیبان فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی های تخریبی

سطح اشباع فناوری اطلاعات و ارتباطات

محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی

نظام های اطلاعاتی و ارتباطی

نظام تک مرکزی

نظام چند مرکزی

نظام جهانی

نظام هایی که در مبادله اطلاعات نقش دارند

تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات

نظم نوین اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده

مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات وارتباطات

انحصار در شبکه های مخابراتی

عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

کارفرمایی بخش دولتی

نا مطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

کوشش طاقت فرسای دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی

ضریب پائین نفوذ اینترنت

مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرضه فناوری اطلاعات و ارتباطات

نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان

فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه

فناوری ارتباطات و اطلاعات، نیاز امروز مدیران فردا

پیشینه ی تحقیق

پژوهشهای انجام شده در ایران در زمینه فرهنگ سازمانی

پژوهشهای انجام شده در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

گزاره های تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

فرضیات فرعی

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهدف جزئی

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف اطلاعات

تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

محدودیتها و مشکلات پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

فهرست منابع

پیوست

نمونه پرسشنامه ها

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناروی اطلاعات

عنوان به انگلیسی

بررسی میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تعیین میزان تأثیر یارانه بر قیمت کلاهای وارداتی

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق

یارانه اقتصادی

یارانه اجتماعی

یارانه سیاسی

یارانه توسعه ای

یارانه مستقیم

یارانه غیر مستقیم

یارانه پنهان

یارانه آشکار

یارانه تولیدی

یارانه مصرفی

یارانه خدماتی

دلایل پرداخت یارانه

تخصیص بهینه منابع

ایجاد ثبات اقتصادی

توزیع عادلانه درآمد

آثار اقتصادی یارانه

استراتژی های قیمت گذاری و مدیریت بر قیمت

تعریف قیمت

اهداف قیمت گذاری

عوامل موثر بر قیمت گذاری

مراحل قیمت گذاری

تعریف واردات

تعریف کالاهای وارداتی

انواع واردات

تحقیقات انجام شده در ایران و خارج

تعریف تورم

تورم از دیدگاه تقاضا

تورم از دیدگاه عرضه

انتظارات تورمی

تورم از دیدگاه ساختاری

پس انداز و تورم

نرخ ارز و تورم

نرخ سود تسهیلات و تورم

حمایت از تولید

تقویت فرآیند خصوصی سازی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزارهای تحقیق

پرسشنامه

روایی تحقیق

پایایی تحقیق

روش های آماری

مراحل اجرای پژوهش

آماره آزمون

تصمیم گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

آزمون فرض اول

آزمون فرض دوم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهش

محدودیت های پژوهش

منابع و مآخذ

ضمایم

پرسشنامه

تعیین میزان تأثیر یارانه بر قیمت کلاهای وارداتی
خرید و دانلود | 55,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 70 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات

مقدمه

طرح مسئله

اهداف پژوهش

فرضیات تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فصل دوم:نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش

مقدمه

تاریخچه رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

عوامل موثر بر اشتغال مناسب

پژوهش های داخل کشور

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش نمونه برداری

ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

آزمون رضایت شغلی

پرسشنامه استفاده بهینه از وقت

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان
خرید و دانلود | 55,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

بررسی عوامل موثر بر کارآیی کارکنان اداره آموزش و پرورش

دسته بندی : پایان نامه 4

تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله

سوال آغازین

اهمیت و ضروررت تحقیق

اهداف تحقیق

مدل تحلیلی

مدل عملیاتی

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق حاضر

قلمرو زمانی تحقیق حاضر

محدودیت تحقیق

تاریخچه آموزش وپرورش در ایران

سیر تحول تشکیلات آموزش وپرورش

انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود

برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش

تعریف مفهومی

کارآیی

آموزش ضمن خدمت

استرس شغلی

انگیزش

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: متغیر های مستقل

آموزش ضمن خدمت

تعریف آموزش ضمن خدمت

انواع آموزش های ضمن خدمت

تاریخچه آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت در ایران

اهمیت و ضرورت آموزش ضمن خدمت

اهمیت آن در ایران

استرس شغلی

عوامل استرس شغلی در محیط کار

ویژگی های نقش

ابهام نقش

گرانباری نقش

کم باری نقش

ناسازگاری نقش

ویژگی های شغل

روابط کار میان فردی

ساختار و جو سازمانی

عامل بوجود آورنده استرس شغلی

پیامدهای استرس شغلی

روشهای فردی کاهش استرس شغلی

روشهای سازمانی کاهش استرس شغلی

نشانه های استرس شغلی

نشانه های روانی

نشانه های جسمانی استرس

نشانه های رفتاری

عوامل ایجاد کننده استرس درمحیط کار

ویژگیهای شخصیتی فرد

احساس کنترل

ویژگیهای جنسیتی فرد

عاملهای محیطی

ویژگیهای نقش

ویژگیهای شغل

روابط در محیط کار

ساختار و جو سازمانی

خصیصه های مادی

فن آوری

شیوه های مقابله با استرس در محیط کار

آموزش مهارتهای اجتماعی

جرأت آموزی

مهارت مشکل گشایی

تحمل عامل های استرس زا

فرو نشاندن برانگیختگی های استرس آور

حمایت اجتماعی

تنظیم وقت

دگرگون کردن الگوهای رفتاری

مداخله در محیط کار

روشهای مدیریتی

محیط کار

انگیزش

بخش دوم: متغیر وابسته (کارآیی)

کارآیی

بخش سوم: بررسی تاثیرمتغیر مستقل

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی

اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت در هر سازمان، مزایای زیر را در پی دارد

ارتقای اطلاعات و دانش و مهارت های کارکنان

افزایش همبستگی کارکنان با اهداف سازمان

کاهش حوادث و ضایعات کاری و ایجاد اطلاعات بیشتر در سازمان

کمک به تغییرات سازمانی در مواقع ضروری

ایجاد علاقه و دلگرمی نسبت به سازمان از طریق آموزشهای مستمر

افزایش کارایی کلی سازمان

بررسی تاثیر استرس شغلی بر کارایی

بررسی تاثیر محیط کار بر کارایی

بررسی تاثیر انگیزش بر کارایی

بخش چهارم: پیشینه ی تحقیق

بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه کارایی درخارج کشور

نتایج تحقیقات هنری گانت در مورد کارایی

نتایج تحقیقات در مورد فرانک و لیلیان گیلبرت کارایی

نتایج تحقیقات ماکس وبر در مورد کارایی

نتایج تحقیقات رنسیس لیکرت در مورد کارایی

نتایج تحقیقات التون مایو در مورد کارایی

نتایج تحقیقات آقای ایلی در مورد کارایی

نتایج تحقیقات بوشمن و اسمیت در مورد کارایی

بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه کارایی در داخل کشور

نتایج تحقیقات دکتر اسدالله کار نما در مورد کارایی

نتایج تحقیقات هادی عزیز زاده در مورد کارایی

نتایج تحقیقات لطف الله عبادی در مورد کارایی

نتایج تحقیقات آقایان امیر هادی و حسینعلی آسیان در مورد کارایی

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

متغیرهای مورد مطالعه

پایایی و روایی پرسشنامه ها

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

مقدمه

شاخص های توصیفی

جنسیت

وضعیت تأهل

سطح تحصیلات

سنوات خدمت

تحلیل های استنباطی

فرضیه ی اول

فرضیه ی دوم

فرضیه ی سوم

فرضیه ی چهارم

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

نتایج تحقیق

پیشنهادات تحقیق

منابع و مآخذ

پرسشنامه

بررسی عوامل موثر بر کارآیی کارکنان اداره آموزش و پرورش
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار

دسته بندی : پایان نامه 1

تعداد صفحات : 120 صفحه

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

بهره وری

تعریف بهره وری

مدلها و شاخصهای بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری

مفهوم دستمزد

فناوری اطلاعات

اهمیت فناوری اطلاعات

تعریف واژه فناوری اطلاعات (تکنولوژی اطلاعات)

تعریف فناوری اطلاعات

تاریخچة فناوری اطلاعات

کامپیوتر و اینترنت

تاریخچة رایانه (کامپیوتر) و نسلهای آن

ظهور اینترنت

تصویری از وضعیت فناوری اطلاعات در ایران و جهان

فصل دوم: مبانی تئوریک

پیشرفت تکنولوژی

حسابداری رشد

پیشرفت فنی بی طرفی هیکس (پیشرفت فنی نامشخص و بی طرف)

پیشرفت فنی هارود

پیشرفت فنی مشخص در سرمایه

نظریه های دستمزد

نظریه دستمزد آدام اسمیت

نظریه جمعیت مالتوس

نظریه دستمزد جان استورات میل

نظریه مارکس

نظریه ویکستد

نظریه مارشال

تقاضا برای عوامل تولید

بازار عرضة کار

بررسی تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

فصل سوم: پیشینه تحقیق

مطالعه استروستیک و نگوین

مطالعه نیکولاکریستی

مطالعه گرینن و میرز

مطالعه کروگر

مطالعه پریدخت وحیدی

مطالعه کوین جی استروب

مطالعه استرالیا

مطالعه لی وکیم

فصل چهارم: روش نمونه گیری و برآورد موجود سرمایه

روش نمونه گیری

برآورد موجودی سرمایه

مروری بر روشهای برآورد موجودی سرمایه

محاسبه موجودی سرمایه

فصل پنجم: برآورد مدلها و نتیجه گیری و پیشنهادات

توابع تولید

تابع تولید کاب – داگلاس

تابع تولید (CES)

متغیر های مجازی

مدل نظری جهت بررسی های تجربی

مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعا ت بر روی بهره وری نیروی کار

مدل نظری جهت بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر روی دستمزد

برآورد مدلها

نتایج برآورد مدلها

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع فارسی

منابع انگلیسی

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بهره وری نیروی کار
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...